Για να μπορέσετε να κατανοήσετε πλήρως αυτές τις πληροφορίες, τις τεχνικές και τα εργαλεία αυτών των συνεδριών θα πρέπει να δεσμευτείτε να τα εξασκείτε και να τα αγαπάτε. Είμαι εδώ για να σας καθοδηγήσω σε αυτά και να σας υποστηρίξω κατά την διάρκεια του δρόμου σας.

Προσωπικές Διαδικτιακές Συνεδρίες

♥ 4 Συνεδρίες μαζί με συσκευή βιο-ανάδρασης  ( EmWave2 ή Inner Balance με αξία £165)

£ 500 πλέον κόστος Paypal

ΟΙ ΣΥΝΕΔΡΊΕΣ ΈΧΟΥΝ ΔΙΆΡΚΕΙΑ ΑΠΌ 45 ΜΈΧΡΙ 60 ΛΕΠΤΆ. ΠΑΡΑΚΑΛΏ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΉΣΤΕ ΜΑΖΊ ΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΌ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΏΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΉ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΎΗΣ. 

♥ 1 Συνεδρία τεχνικών HeartMath® & εξάσκησης

£100 πλέον κόστος Paypal

Η ΣΥΝΕΔΡΊΑ ΈΧΕΙ ΔΙΆΡΚΕΙΑ ΑΠΌ 45 ΜΈΧΡΙ 60 ΛΕΠΤΆ. ΠΑΡΑΚΑΛΏ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΉΣΤΕ ΜΑΖΊ ΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΌ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΊΑΣ.

♥ 1 Συνεδρία Απεικόνισης (Imagery)

£100 πλέον κόστος Paypal

Η ΣΥΝΕΔΡΊΑ ΈΧΕΙ ΔΙΆΡΚΕΙΑ ΑΠΌ 45 ΜΈΧΡΙ 60 ΛΕΠΤΆ. ΠΑΡΑΚΑΛΏ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΉΣΤΕ ΜΑΖΊ ΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΌ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΊΑΣ.

X